Pradinis Paslaugos Dokumentacija Kontaktai
Pradinis
Paslaugos
Dokumentacija
Kontaktai
Profesinės rizikos vertinimas:

 • profesinės rizikos vertinimo darbų planai, fizikiniai ir cheminiai matavimai, profesinės rizikos nustatymo kortelių užpildymas, profesinės rizikos veiksnių šalinimo ir/ar mažinimo planai.
 • Profesinės rizikos įvertinimas padės Jūsų įmonei užtikrinti veiklos efektyvumą, bei darbuotojų sveikatos išsaugojimą.

  Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės deklaracijos pildymas

  Varžų matavimai

  Evakuaciniai planai

  Darbuotojų, darbdavių saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos mokymai

  Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos ir darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto steigimas

  Darbuotojo, vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, pareigų aprašymas

  Kontingento patvirtinimo pažymos parengimas

  Sveikatos tikrinimų organizavimas

  Nelaimingų atsitikimų tyrimas

  Asmeninių apsauginių priemonių išdavimo dokumentacija(išdavimo tvarka, rizikų lentelės, sąrašai, AAP kortelės)

  Darbo tvarkos taisyklės

  Gaisrinės saugos instrukcijų rengimas

  Gaisrinės techninės komisijos nuostatų rengimas

  Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas

  Darbo įrenginių naudojimo instrukcijų rengimas (pateikus įrenginio techninę dokumentaciją)

  Neblaivumo darbe prevencijos planai

  Pareiginių nuostatų rengimas

  Žurnalų parinkimas ir užpildymas

  Nemokamas auditas/konsultacijos

  UAB “Saugos garantija” darbų saugos specialistai:

 • Parengs Jūsų įmonei darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentaciją;
 • Pasirašius ilgalaikę aptarnavimo sutartį, parengs Jūsų įmonei darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentaciją. Metų bėgyje atsiradus naujiems reikalavimams, parengs papildomą dokumentaciją n e m o k a m a i;
 • Visuomet suteiks Jums reikalingą informaciją;
 • Vykdys įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas.

  Pasirašykite su mūsų įmonę darbų saugos paslaugų teikimo sutartį ir mūsų darbų saugos specialistai pastoviai lankysis Jūsų įmonėje, pildys žurnalus, pagal poreikį paruoš naujas saugos ir sveikatos ir gaisrinės saugos instrukcijas, diegs visus naujus reikalavimus darbų saugos ir gaisrinės saugos srityje, derins reikiamus dokumentus su atitinkamomis institucijomis, organizuos privalomus sveikatos tikrinimus. Tirs lengvus nelaimingus atsitikimus darbe, pildys aktus ir derins juos su Darbo inspekcija. Visapusiškai dalyvaus tiriant sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, konsultuos.

  UAB „Saugos garantija“ turi licenziją teikti įmonėms darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas ir yra apdraudusi savo veiklą civilinės atsakomybės draudimu.


 • Site Map