Pradinis Paslaugos Dokumentacija Kontaktai
Pradinis
Paslaugos
Dokumentacija
Kontaktai
UAB "Saugos garantija" galite įsigyti:
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų registracijos žurnalas
 • Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas
 • Darbuotojų darbo pažymėjimų registracijos žurnalas
 • Darbuotojų darbo pažymėjimai
 • Darbuotojų supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis registracijos žurnalas
 • Darbo sutarčių registracijos žurnalas
 • Asmens medicininė knygelė (Apsk. F 0/48a)
 • Darbuotojų asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė
 • Nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalas
 • Nelaimingų atsitikimų aktai (formos N1 ir N2)


Site Map